Daily Archives:

Shqipëria krijon ligj të ri për shtetësinë, pasaporta edhe për kosovarët?

Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave në Shqipëri, më 31 korrik, është miratuar projektligji i ri “Për Shtetësinë”. Në projektligjin që do t’i dorëzohet Parlamentit ka disa ndryshime thelbësore, siç është Neni 6 ku parashikohet “Fitimi i shtetësisë me origjinë”. Aty parashikohet: 1.Shtetësia shqiptare fitohet nga i huaji, të paralindurit e të cilit kanë origjinën…