Kontakti

Kryetari i Komunës

Rufki Suma

Jurist i Diplomuar

I lindur me 15.04.1968 në fshatin Dimcë, komuna e Hanit te Elezit.

Nga Qershori i vitit 1998 deri në Qershorin e vitit 1999, pjesëtarë i UÇK-së i angazhuar në zonën luftës të Hanit të Elezit, përkatësisht në Pustenik fillimisht si komandant i njësiteve të para të UÇK-së e më vonë me formimin e Brigadës 164 “Gafurr Loku”  Komandant i Brigadës 164.

Nga Shtatori i vitit 1999, Komandant i TMK-së, Batalioni 36 i Xhenios në Han të Elezit deri në shpërbërjen e TMK-së në vitin  2009.

Nga Janari i vitit 2009 i emëruar Drejtor i Drejtorisë Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Han të Elezit.

Nga viti 2009-2013- Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit-mandati i parë.

Nga viti 2013-2017- Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit –mandati i dytë.

Në zgjedhjet e fundit lokale  i rizgjedhur për Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit në mandatin e tretë.

Kontakti

 

Nënkryetari i Komunës

Mallzum Qajani

I lindur me 8 Shtator 1961 fshati Krivenik, Komuna Hani i Elezit

Profesor i Matematikës

Univesiteti i Prishtinës, Fakulteti i matematikës

1996- 2000-Këshilltar komunal i matematikës

2000- 2002-Profesor i matematikës SHML”DARDANIA”

2002- 2005-Nënkryetar i kuvendit të komunës Kaçanikut

2005- 2008-Kryetar i kuvendit në Komunën e Hanit të Elezit

2008-2009-Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit

2010- 2011-Këshilltar i kryetarit të komunës

2012-2017-Profesor i Matemetikës, SHML”DARDANIA” Hani i Elezit

Menduh Vlashi

DREJTOR PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT

Shabi Rexhallari

DREJTOR PËR BUXHET DHE FINANCA

Nexhmedin Daci

DREJTOR PËR URBANIZËM, KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

Medina Imishti

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

Refet Kalisi

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE EMERGJENCË

Sevime Laçi

DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK

Zaim Bela

DREJTORIA PËR BUJQËSI,PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL

Edon Curri

DREJTOR I ADMINISTRATËS

Qamush Brava

Kryesuesi i Kuvendit

Xhevdet Bushi

Shef i zyrës së Prokurimit

error: Ndalohet përdorimi i materialit!